Direct mailing

Pomůžeme vám s oslovením vašich stálých nebo potenciálních klientů přímo. Můžeme je oslovit buďto elektronickou formou, direct emailem nebo klasickou tištěnou formou, direct mailem. Elektronicky můžeme kontaktovat osoby, na které budeme mít přímou emailovou adresu nebo výběrem dle cílové skupiny podle vašich požadavků. Vytvoříme vám newsletter, který bude vašim klientům každý týden nebo měsíc připomínat vaše služby. Tištěná forma direct mailingu je v dnešní době spíše ojedinělá, nicméně pro některé produkty nebo regiony může mít stále větší účinnost než její elektronická forma.

Vytvoříme pro vás: