Reference

Adastra je na Wikipedii

Mezinárodní společnosti Adastra jsme vytvořili encyklopedický zápis na Wikipedii, tak aby splňoval požadavky encyklopedického článku na jazyk wikipedie, strukturu článku, formátování textu, typografii a mohl tak být součástí této obrovské databáze informací. Uvedení ve Wikipedii má velký vliv na SEO optimalizaci webových stránek, na dohledatelnost ve vyhledávačích a na zvýšení návštěvnosti webu.

Encyklopedický zápis, článek musí dodržovat určitá pravidla na vzhled, styl a jazyk článků, a řídit se pravopisnými a typografickými standardy obecně. Nicméně základní podmínkou článku v encyklopedii je, že musí popisovat fakta, nikoli autorovy dojmy nebo názory. Článek musí být tedy dobře podložen a uvádět své zdroje. Encyklopedický článek musí být rozvržen tak, že struktura i důvod uvedení každé z částí článku jsou buď samozřejmé nebo důkladně objasněné. Čtenář nemůže přijít na odstavec, u kterého nechápe, proč je v daném článku vůbec uveden.

Seriózní encyklopedie musí být psána specifickým encyklopedickým stylem. V žádném případě nelze psát obecnou češtinou a nářečím, nevhodné jsou také už nepoužívané archaismy. Hodnocení i prostý popis je nutné formulovat čistě informativně, neutrálně, jednoznačně a bez ztotožnění se se čtenářem.

Případná úprava článku jako je oprava interpunkce, překlepů a také pravopisu je vcelku jednoduchá, přestylizování textu vyžaduje mnoho času a námahy, mnohdy je jednodušší článek napsat znovu.

 

04.03.2020