Novinky

Tvoříme loga společností

Logo je základním grafickým prvkem každé společnosti. I malá začínající firma by bez loga nemohla připravit vlastní prezentaci produktů nebo služeb. Logo je tedy základním pilířem celého corporate designu, které se vyskytuje na vizitkách, hlavičkových papírech, webových stránkách, venkovní reklamě nebo na profilech sociálních sítích. Logo je grafické ztvárnění názvu organizace, společnosti, firmy nebo instituce většinou obohacené o piktogram. Tento pojem odpovídá českému výrazu grafická značka.

Podívejte se na naše poslední návrhy log společností. Pokud budete mít zájem o vytvoření nebo redesign vašeho loga dejte nám vědět.


Pokud vám budeme vytvářet vaše nové logo, nejdříve se musíme seznámit s vaší společností, s tím, v jakém odvětví společnost podniká, jaké má produkty, jakou máte cílovou skupinu nebo kde se bude logo vyskytovat.

Na základě těchto podkladů zanalyzujeme možné varianty druhů vašeho loga. Logo může být pouze obrazové, typografické neboli textové nebo kombinované. Většině známých firem již stačí, když použijí logo obrazové, případně část loga a každý hned ví o jakou společnost se jedná. Pro začínající firmu bychom doporučili využívání spíše log kombinovaných s případným claimem, který bude nejlépe vystihovat obor podnikání.

Velice časté jsou také redesigny stávajících log firem, tímto vývojem si prošly snad všechny značky, které jsou na trhu desítky let. Proto se nebojte toho, že vaše nové logo budete muset mít napořád. Rozhodnutí o tom, s jakým logem na trh vstoupíte je důležité, nicméně mnohem důležitější je váš produkt, váš přístup ke klientům nebo vaše cíle.

 

Z geneze loga firmy 3M je patrný trend vizuálního zjednodušování. V logu již zůstalo jen vizuální minimum potřebné k přečtení a rozpoznání značky.

Společnost 3M

Společnost 3M

Geneze loga Apple. První verze loga zobrazující Newtona, jak mu padá jablko na hlavu, neměla přes svůj vhodný sémantický obsah sebemenší šanci na úspěch. Logo bylo natolik vizuálně složité, že si ho nemohl nikdo zapamatovat.

Apple Computer

Apple Computer